Yhtiö- ja vuosikokousten siirtäminen – lakimuutos valmisteilla – ENNAKKOTIETO

Oikeusministeriö valmistelee määräaikaista lakia, jolla poiketaan osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain yhtiökokousta, osuuskunnan kokousta ja yhdistyksen kokousta koskevista säännöksistä.
  • 2. HUHTIKUUTA 2020

Kokousten pitoaikaa jatkettaisiin syksyyn 2020 asti. Myös etäosallistuminen kokouksiin tulisi mahdolliseksi. Oikeusministeriön kotisivun mukaan laki on tarkoitus antaa eduskuntaan viikolla 16.

Lähde: Helsingin Seudun Kauppakamari