Näin varaudut koronavirukseen taloyhtiössä

Kiinteistöliitto on julkaissut taloyhtiöille ohjeet siitä, kuinka varautua koronavirukseen taloyhtiössä.
  • 4. MAALISKUUTA 2020

KORONAVIRUS (COVID-19)

Koronavirukset leviävät ihmisestä toiseen erityisesti hengitystie-eritteiden välityksellä pisaratartuntana. Suurin riski tartunnalle syntyy, kun tartunnan saanut yskäisee lähiympäristöön. Tartunta on mahdollinen myös kosketustartuntana käsien kautta sairastuneen henkilön ysköksistä saastuneiden materiaalien tai pintojen kautta. Uuden koronaviruksen tarttuvuus ei vielä ole tarkoin selvillä. Tartunnan saaminen oireettomalta ihmiseltä on tämänhetkisen tiedon mukaan epätodennäköistä.

MITÄ TEEN, JOS EPÄILEN SAANEENI TARTUNNAN?

  • Jos yskittää, yski nenäliinaan tai hihaasi. Älä yski kämmeneesi koskaan. Laita nenäliina sekajätteisiin.
  • Tutustu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Ohjeeseen käsienpesusta ja yskimisestä.
  • Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä ja hengenahdistus. Virustartunnan nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan estää viruksen leviämistä.

Lähde: THL

koronaviruksen oireet, sisältö löytyy tekstistä.

Toimintaohjeet lyhyesti:

  1. Tarkkaile viranomaistiedotusta koronaviruksen leviämisen tilanteesta
  2. Käy läpi palvelusopimusten ehdot poikkeustilanteisiin varautumisesta
  3. Käsittele koronaviruksen leviämisen riskit taloyhtiön toiminnalle hallituksen kokouksessa
  4. Tee tarvittavat päätökset – hyödynnä etäpäätöksenteon mahdollisuudet
  5. Ohjeista ja viesti tarpeen mukaisesti

 

Pelastuslaki velvoittaa toimiin

Pelastuslaki velvoittaa rakennuksen omistajan, haltijan sekä toiminnanharjoittajan varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa (omatoiminen varautuminen). Taloyhtiöidenkin kannattaa seurata koronaviruksen leviämistä ja sen seurauksia, ja tarvittaessa reagoida toiminnassaan asianmukaisesti. Viranomaisohjeistus on THL:n vastuulla.

Hallitustyöskentely

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen on kokoonnuttava tarvittaessa. Hallinnon hoidon edellyttämät välttämättömät päätökset on tehtävä hallituksessa koronaviruksen leviämisestä riippumatta. Asunto-osakeyhtiölaki säätää hallituksen kokoontumisesta hyvin suppeasti. Kukin hallitus päättää siten omat työskentelytapansa. Jos koronavirukseen liittyen asetetaan liikkumis- tai kokoontumisrajoitteita, kannattaa muistaa, että hallituksen käytettävissä on myös sähköpostitse tai puhelimitse pidettävät kokoukset. Hallinnon hoitoon liittyvään viestintään kannattaa hyödyntää sähköpostia tai puhelinta.

Yhtiökokoukset

Jos koronaviruksen johdosta liikkumista tai kokoontumista rajoitetaan, hallituksen kannattaa päättää sallia osallistuminen yhtiökokoukseen postin välityksellä tai etäyhteydellä. Tämä on mahdollista, jos etäosallistumista ei ole yhtiöjärjestyksessä rajoitettu. Etäosallistumismahdollisuudesta on mainittava yhtiökokouskutsussa.

Lisäksi kannattaa huomioida, että päätöksiä voidaan tehdä myös yhtiökokousta pitämättä, jos osakkaat ovat yksimielisiä sekä päätettävistä asioista, myös siitä, että päätöksenteko voi tapahtua kokousta pitämättä. Päätöksistä tehdään pöytäkirja kuten yhtiökokouksestakin.

Omatoiminen varautuminen

Osakkaita ja asukkaita on hyvä kannustaa varautumaan myös omalta osaltaan koronaviruksen leviämisen mahdollisesti aiheuttamiin katkoksiin, keskeytyksiin ja rajoituksiin. Lisätietoja asukkaiden omatoimisesta varautumisesta löytyy esimerkiksi oman kotikunnan kotisivuilta tai alueellisen pelastusviranomaisen kotisivuilta.

Viestintä

Koronavirukseen liittyvästä varautumisesta, toimenpiteistä ja rajoituksista kannattaa viestiä taloyhtiön osakkaille ja asukkaille aktiivisesti mahdollisimman monia eri viestintämuotoja käyttäen. Viestinnästä päättää hallitus ja isännöinti.

Lisätietoa taloyhtiön viestinnästä löydät esimerkiksi Taloyhtiön viestintäsuosituksesta.

Lähde: Kiinteistöliitto